Ümraniye Özel Umut Akşam Lisesi Ümraniye , Ataşehir, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz
bölgelerinde hizmet vermekte olan Özel Ümraniye  Umut Akşam lisesi lise diploması olmayan ve lise diploması almak isteyen, aynı zamanda da çalışan öğrencilere hizmet vermekte olan bir Özel Akşam Lisesidir.

Bünyesinde lise eğitimine başlayamamış, tamamlayamamış, lise eğitimini yarıda bırakmış,18 yaşını doldurmuş, 12.sınıflarda beklemeli olan, açık öğretim lisesinde öğrenci olan öğrencileri kabul etmekte olan okul bünyesinde tüm ihtiyaçları karşılayacak donanıma sahiptir.

Akşam Liseleri öğrenci sayılarını kontenjanlarına göre aldıkları için dersliklerinde ki öğrenci sayıları oldukça azdır. Yüz yüze bir eğitim olduğu için anlama ve kavrama seviyelerinin yüksek olduğu bir okuldur. Milli Eğeitim Bakanlığının  müfredatına uygun dersler görülürken aynı zamanda modern eğitim yöntemlerini akademik sistemine dahil eden Özel Ümraniye Umut Akşam Lisesi eğitim saatlerinde de esnek davranarak hizmet vermektedir.

Okulumuzda Eğitim-Öğretim saatleri 17:00 da başlamaktadır. Özel Ümraniye Umut Akşam Lisesi olarak sadece lise diploması değil aynı zamanda da üniversiteye girişte başarı sağlamak isteyen öğrencilerine hazırlık çalışmalarına etkin bir şekilde devam ettiren okulumuzda düzenli olarak deneme sınavları yapılmaktadır. Derslerinde yada deneme sınavlarında eksikliği hissedilen konular ders dışında da öğretmenleri tarafından telafi edilmektedir.

Özel Ümraniye Akşam Lisesi öğrenciden yana, gerektiğinde sosyal, ekonomik, psikolojik konularda da öğrencilerine rehberlik eden, her türlü sorunlarına eğilen ve çözen bununla birlikte eğitimlerini en üst seviyede gerçekleştirerek hayata ve üniversiteye hazırlayan bir okuldur.

 umutaksamlisesi.comEnter Website

C:\Users\Himmet\Desktop\index
umut aksam lisesi